“Vi er en kreativ og god arbejdsplads, hvor trivsel er lige så vigtig som professionalisme – og vi vil gerne sørge for, at du som patient får sunde og funktionsdygtige tænder hele livet igennem.”

Vores faciliteter hører til på hovedgaden i Danmarks smukkeste by, hvor vi deler omgivelser med læger og fysio-terapeuter, i lokaler med parkerings venlige forhold og en af nok byens bedste udsigter.

I 2000 blev klinikken overtaget af Kristian Kirkevang.
Klinikken blev hurtigt flyttet til nyere og bedre lokaler, for at vi kunne indrette en mere tidssvarende klinik, hvor vi kan opfylde de krav, som stilles til en moderne klinik.

Klinikken er i videst muligt omfang papirløs, da vi har elektronisk journalisering. Det giver større fleksibilitet og effektivitet i dagligdagen.

Placeholder

Tandlæge Kristian Kirkevang superviserer tandlæge xxx

Virksomhedsindskrænkning

Styrelsen for Patientsikkerhed har 14. Februar 2020 indskrænket tandlæge xxx (Aut.ID: xxx) faglige virke, således at han kun må virke som tandlæge under supervision af en anden tandlæge som er godkendt til dette af Styrelsen for Patientsikkerhed.